Kontakt

 

Lubin - Centrala

ul. Wójta Henryka 45
59-300 Lubin

Tel.:

076 842 17 60
076 842 64 94
076 842 12 51
076 842 12 89

Fax.:

076 846 00 68

E-mail:

voltex@voltex.pl

Oprogramowanie

  Oprogramowanie:
 • systemy dyspozytorskie klasy SCADA
 • systemy planowania operacyjnego i gospodarki zasobami oraz budżetowania kosztów i prognozowania potrzeb
 • systemy wizualizacji, nadzoru i sterowania procesami technologicznymi
 • automatyki stacyjnej koordynujące pracę stacji elektroenergetycznych
 • systemy wspierania zarządzania siecią klasy GIS
 • paszportyzacja sieci
 • zarządzanie siecią dystrybucji mediów w wielooddziałowych przedsiębiorstwach dystrybucyjnych
 • eksploatacja sieci - obsługa i usuwanie awarii, przyłączanie nowych odbiorców
 • system określania parametrów zwarciowych sieci
 • urządzenia i elementy wykonawcze
 • serwis

 

 

 

 

 

 

 

Projektowanie stron - InvestmagAdministracja serwisu WWW