Voltex

Zapoznaj się
z naszą ofertą

LABORATORIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Voltex dysponuje ogromnym doświadczeniem w zakresie kompleksowych rozwiązań z obszaru zagadnień pomiarowych, co umożliwia przeprowadzenie wdrożenia lub przebudowy istniejącego laboratorium pomiarowego, począwszy od wykonania projektu budowlano – technicznego a na uruchomieniu procedur pomiarowych i przeszkoleniu załogi kończąc.

CHCĄC SPROSTAĆ STAWIANYM NAM WYMAGANIOM, MOŻEMY ZAOFEROWAĆ ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z:

 • Pomiarami wysokonapięciowymi min. badanie sprzętu izolacyjnego, drążków, butów, rękawic, kleszczy, itd.
 • Stanowisko do pomiarów podstawowych parametrów transformatora, próba izolacji, próba stanu jałowego oraz pomiar odległości czynnej.
 • Pomiar napięcia przebicia.
 • Pomiar kąta stratności tg δ.
 • Pomiar rezystywności.
 • Pomiar zawartości wody.

Urządzenie probiercze WN do badania dielektrycznego sprzętu gumowego zgodne z PN-EN 60903+A11 z dnia 12 listopada 1998 roku.

      PANEL STEROWANIA

     PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

      PANEL STEROWANIA

     PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszymi przedstawicielami:

Bartosz Słomiński:
e-mail: b.slominski@voltex.pl
tel.: 695 434 606

Stanowisko VSC-40 przeznaczone jest do wykonywania prób napięciowych chodników izolacyjnych o najbardziej rozpowszechnionych wymiarach 600×600 mm z wykorzystaniem maskownicy i elektrody 400×400 mm, chodników o wymiarach 750×750 mm (maskownica i elektroda 600×600 mm) lub chodników o wymiarach powyżej 1000 mm (maskownica i elektroda 700×700 mm).

Inne wymiary elektrod wykonuje się na zamówienie klienta.

Dane techniczne
Napięcie probiercze izolacji obwodów wysokiego napięcia48 kV
Wymiary sprawdzanych chodników600×600, 750×750, pow. 1000 mm (klasa 2)
Masa150 kg
Środowiskowe warunki pracy:
Temperatura5 – 30°C
Wilgotność względna<80% (bez wykraplania wody)
Ciśnienie atmosferyczne80 – 106kPa
Stopień ochronyIP 00

Stanowisko VSD – 1 przeznaczone jest do wykonywania prób napięciowych drążków izolacyjnych. Jednorazowo można wykonać próbę jednego drążka o długości części roboczej nie większej niż 1800 mm.

Dane techniczne
Napięcie probiercze izolacji obwodów wysokiego napięcia120kV
Długość sprawdzanego drążka w jednej próbiemax. 6×300 mm
Masa [kg]100 kg
Środowiskowe warunki pracy:
Temperatura5 – 30°C
Wilgotność względna<80% ( bez wykraplania wody)
Ciśnienie atmosferyczne80-106kPa
Stopień ochronyIP 00

 

Stanowisko VSD – 3 przeznaczone jest do wykonywania prób napięciowych drążków izolacyjnych. Jednorazowo można wykonać próbę trzech drążków o długości części roboczej nie większej niż 1800 mm.

Dane techniczne
Napięcie probiercze izolacji obwodów wysokiego napięcia120kV
Długość sprawdzanego drążka w jednej próbiemax. 6×300 mm
Masa  [kg]120 kg
Środowiskowe warunki pracy:
Temperatura5 – 30°C
Wilgotność względna<80% ( bez wykraplania wody)
Ciśnienie atmosferyczne80 – 106kPa
Stopień ochronyIP 00

Stanowisko VSH-1 przeznaczone jest do badania odporności na wyładowania iskrowe i zabezpieczenie przed mostkowaniem sprzętu do prac pod napięciem do 36 kV.

Dane techniczne
Napięcie robocze badanych narzędzi36 kV
Napięcie próby43,2 kV
Napięcie probiercze układu52 kV
Masa90 kg
Środowiskowe warunki pracy:
Temperatura5 – 30°C
Wilgotność względna<80% (bez wykraplania wody)
Ciśnienie atmosferyczne80 – 106kPa
Stopień ochronyIP 40

Firma VOLTEX od początku działalności dostarcza gotowe rozwiązania technologiczne dla przemysłu w zakresie klejów i taśm samoprzylepnych czołowych światowych producentów. Proponowane przez nas produkty znajdują szerokie zastosowanie
w działalności przemysłowej.

W trosce o spełnienie Państwa oczekiwań oferujemy Naszym klientom kompleksową usługę doboru optymalnego produktu poprzez prezentację, przeprowadzenie prób, a w rezultacie akceptację finalnego rozwiązania przez zleceniodawcę.

Zdobyte doświadczenie i profesjonalizm w działaniu, wraz z oferowanymi innowacyjnymi produktami prezentowanymi przez kompetentny zespół z pewnością pozwolą znaleźć rozwiązanie napotkanych utrudnień w Państwa działalności.

Wdrożenie rozwiązań technologicznych zaproponowanych przez specjalistów firmy VOLTEX pozwoli Państwu relatywnie obniżyć koszty i czas produkcji przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych.

Oferta firmy VOLTEX w zakresie działu taśm i klejów przemysłowych obejmuje produkty następujących producentów:

Wynikiem wieloletniej współpracy i stworzonych w tym czasie partnerskich relacji jest wsparcie zapleczem technologicznych wyżej wymienionych producentów.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w procesie produkcji taśm i klejów przemysłowych, spełniają one wymagania stawiane przez obowiązujące normy jakościowe w krajach Unii Europejskiej, jak również poza jej granicami.

Grupy asortymentowe:

 • taśmy maskujące
 • taśmy akrylowe piankowe
 • taśmy winylowe
 • taśmy metalowe
 • taśmy pakowe
 • taśmy dwustronnie klejące
 • taśmy elektrotechniczne
 • rzepy przemysłowe
 • kleje strukturalne
 • kleje cyjanoakrylowe
 • kleje termotopliwe
 • kleje na bazie wody
 • kleje w spray
 • folie ochronne
 • folie dekoracyjne
 • lakiery podkładowe
 • izolacja akustyczna

Grupy asortymentowe materiałów ściernych:

  • dyski fibrowe
  • dyski lamelkowe
  • dyski na rzep
  • dyski z włókniny na rzep
  • dyski szczoteczkowe
  • dyski czyszczące
  • dyski sprasowane
  • koła sprasowane
  • arkusze ścierne
  • ściernica trzpieniowa
  • ściernica walcowa
  • szczotki na trzpieniu
  • szczotki z włókniny
  • koła do gratowania
  • włóknina w rolkach
  • włóknina w arkuszach
  • materiały do napraw powłok lakierniczych

Więcej informacji na temat produktów z grupy automotive mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszymi przedstawicielami:

Jerzy Jędrusiak:
e-mail: j.jedrusiak@voltex.pl
tel: 607 176 328

Taśmy odblaskowe do oznakowania konturowego pojazdów ciężarowych
Regulacje prawne

Koncepcja oznakowania konturów pojazdów specjalną taśmą odblaskową została zawarta w Regulaminie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nr 104 (tekst zamieszczony w Dz. Urzędowym Ministerstwa Infrastruktury nr 2002.6.27) ratyfikowanym przez Prezydenta RP dnia 18 października 2000 r. (Dz. Ustaw 2001 nr 104, poz. 1136). Regulamin EKG 104 zawiera wytyczne do stosowania odblaskowych oznakowań pojazdów długich i ciężkich i ich naczep, poruszających się po całej Europie. Zawiera zalecenia dotyczące zarówno używania odblaskowych oznakowań konturowych pojazdów dla celów poprawy bezpieczeństwa, jak i odblaskowych grafik korporacyjnych i reklamowych, umieszczanych wewnątrz konturu, które reklamują firmę 24 godziny na dobę.

10 października 2006 roku został opublikowany Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczący obowiązkowego oznakowania konturowego pojazdów ciężkich. Przepisy te wejdą w życie na terenie Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą Komisji Europejskiej z dnia 18 czerwca 2007 roku (2007/35/EC).

Wśród krajów, które ratyfikowały regulamin i są zobowiązane do jego stosowania jest także Polska. Oznacza to, że z dniem 10 lipca 2008 roku wszystkie nowo homologowane typy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony powinny posiadać oznakowanie konturow

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i transportu ciężkiego

e. 2 lata później, obowiązek ten ma objąć także wszystkie nowo rejestrowane pojazdy.

Wprowadzenie obowiązku oznakowania pojazdów taśmą odblaskową zwiększa bezpieczeństwo transportu. Mniejsza liczba wypadków z udziałem pojazdów ciężkich oznacza zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych oraz strat materialnych wynikających z uszkodzenia sprzętu czy zniszczenia towaru. Lepsza widoczność na drodze to większe bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

  Oznakowanie konturowe:
 • Zapewnia widoczność pojazdu już z odległości 1000 m
 • Skraca czas reakcji kierowców z 5 do 0,6 sek.
 • Gwarantuje widoczność pojazdu zaparkowanego na poboczu, włączającego się do ruchu czy manewrującego
 • Zmniejsza o 30-40% ryzyko wypadków z udziałem pojazdów ciężkich

Kategorie pojazdów objętych Regulaminem ECE 48

OBOWIĄZKOWON2>7,5 tonPojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony i nie przekracza 12 ton oraz których długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.
N3Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.
03Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 3,5 tony, ale nie przekracza 10 ton
04Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna przekracza 10 ton
OPCJONALNIEN1Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony
N2<7,5 tonPojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita jest większa od 3,5 tony i mniejsza od 7,5 tony
02Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 0,75 tony i nie przekracza 3,5 tony
M2Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 5 ton
M3Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej większej niż 5 ton
NIEDOZWOLONEM1Samochody osobowe
01Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej od 0,75 tony

Dopuszczalne kolory oznakowania konturowego wg Regulaminu ECE 48*

Kontur tylny: kolor żółty lub czerwony
Kontur boczny: kolor żółty lub biały

* dopuszczalne kolory mogą się różnić w zależności od kraju

Minimalne wymagania oznakowania konturowego

 • Oznakowanie powinno stanowić minimum 80% skumulowanej długości pojazdu; jeżeli nie jest to możliwe to 60%
 • Oznakowanie konturu tylnego powinno być pełne
 • Oznakowanie boczne powinno być co najmniej w postaci linii dolnej i górnych rogów
 • Nie zaleca się kombinacji pojazdu i naczepy, w której tylko jedno z nich jest oznakowane
 • Zastosowana taśma odblaskowa musi mieć min. 5 cm szerokości

Taśmy 3M Scotchlite Diamond Grade wykonane są z trwałej, mikropryzmatycznej folii odblaskowej charakteryzującej się bardzo wysokimi parametrami odblaskowości w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Pokryte są klejem aktywowanym przez docisk o dużej sile klejenia.

  Taśma jest odporna na działanie:
 • Łagodnych kwasów, soli, wody i paliwa
 • Temperatur w zakresie: – 34 0 C do + 90 0 C
 • Czynników mechanicznych: spełnia wymagania norm ISO 6272
 • Wielokrotnego mycia gorącą wodą ( parą ) pod ciśnieniem

Na gładkie i sztywne podłoża – taśma serii 983

Numer katalogowySymbolKolorSzerokość mmDługość mMinimum zamówienia MOQ
DR-1230-4004-7983 – 10biały55501 rolka
DR-1230-4300-9983 – 71żółty55501 rolka
DR-1230-4070-8983 – 72czerwony55501 rolka

Na nowe plandeki – taśma serii 987

Numer katalogowySymbolKolorSzerokość mmDługość mMinimum zamówienia MOQ
DR-1230-4100-3987 – 10biały55501 rolka
75-0300-9129-4987 – 71żółty55501 rolka
75-0300-9130-2987 – 72czerwony55501 rolka
  • Taśmy posiadają stosowną homologację wymaganą przez

Regulamin EKG 104:

 • dla serii 983–104 R-00821
 • dla serii 987–104 R-001307

10 powodów, dla których warto zastosować taśmę konturową:

 1. Taśma konturowa zwiększa bezpieczeństwo Twojej floty, a wraz z tym bezpieczeństwo Twoich kierowców i transportowanych towarów.
 2. Mniejsza szkodowość floty to możliwość uzyskania mniejszych stawek ubezpieczeniowych a także większe zaufanie partnerów handlowych (pewność, terminowość dostawy).
 3. Duża część przejazdów dokonuje się w nocy, a więc w porze największego zagrożenia wypadkiem z powodu braku widoczności/oznakowania.
 4. Taśma konturowa pozwala wyróżnić pojazdy ciężarowe poruszające się po drodze. Dzięki temu kierowcy pojazdów osobowych mogą lepiej ocenić wielkość i prędkość ciężarówki a przez to bezpieczniej wykonać np. manewr wyprzedzania.
 5. Pojazd z naczepą oznakowany taśmą odblaskową jest widoczny nawet z tysiąca metrów. Dzięki temu kierowca ma więcej czasu na ocenę sytuacji na drodze i odpowiednią reakcję.
 6. Wiele dróg w Polsce jest wąskich i kolizyjnych, czyli takich, na których występuje dużo skrzyżowań, dróg podporządkowanych, wyjazdów z posesji na drogę główną. W takich sytuacjach pojazd ciężki musi być szczególnie dobrze oznakowany.
 7. Często zmieniają się warunki pogodowe – pomimo to, transport musi odbywać się bez zakłóceń i przestojów.
  We mgle, podczas opadów deszczu czy śniegu widoczność pojazdu spada. Taśma konturowa pozwala temu zapobiec.
 8. Taśma konturowa jest coraz powszechniejsza w krajach UE. Twój pojazd nie powinien być gorzej widoczny.
 9. Taśma konturowa stwarza możliwość zastosowania grafiki odblaskowej do reklamy Twojej firmy. Dzięki temu Twoja flota staje się 24h nośnikiem reklamy.
 10. Taśma konturowa świadczy o wysokiej świadomości i właściwym zrozumieniu kwestii bezpieczeństwa drogowego. Pozwala chronić nie tylko pojazd nią oznakowany, ale także – lub może przede wszystkim – innych uczestników ruchu.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszym przedstawicielem:

Jerzy Jędrusiak:
e-mail: j.jedrusiak@voltex.pl
tel: 607 176 328

Szanowni Państwo,

W swojej ofercie mamy pełną gamę elementów elektronicznych wszystkich światowych producentów: układy scalone, tranzystory, diody , tyrystory, optoelektronika, elementy pasywne i złącza.

Z przyjemnością informujemy, że w swojej ofercie mamy następujące kable i przewody firmy

Elastyczne kable sterownicze

 • HELUKABEL® JZ-600
 • HELUKABEL® JZ-600-Y-CY
 • HELUKABEL® JB-500
 • HELUKABEL® SY-JZ
 • HELUKABEL® SY-JB
 • HELUKABEL® JZ-602
 • HELUKABEL® JZ-602-CY
 • HELUKABEL® JZ-603
 • HELUKABEL® JZ-603-CY
 • HELUKABEL® JZ-HF
 • HELUKABEL® JZ-HF-CY
 • HELUKABEL® PURO-JZ-HF
 • HELUKABEL® PURO-JZ-HF-YCP
 • MULTIFLEX 512-PUR
 • MULTIFLEX 512-C-PUR
 • HELUKABEL® PURO-JZ
 • HELUKABEL® FC-PURO-JZ
 • HELUKABEL® OZ-BL
 • HELUKABEL® OZ-BL-CY
 • HELUKABEL® MOZ-BL
 • HELUKABEL® OB-BL-PAAR-CY

Przewody odporne na temperatury, przewody kompensacyjne

 • SiHF
 • SiHF/GL-P
 • SiF, SiF/GL, SiFF, SiD, SiD/GL
 • FZ-LSi, FZ-LS
 • Przewód jarzeniowy
 • HELUFON-FEP-6Y
 • HELUFON-PTFE-5Y
 • HELUTHERM® 145
 • HELUTHERM® 400
 • HELUTHERM® Przewody grzejne
 • HELUTHERM® HL 90 ECY 5311
 • Przewody kompensacyjne

Techniki transmisji danych, HELUKOM® kable światłowodowe

 • A-D(ZN)2Y, A-D(ZN)B2Y
 • A-DQ(ZN)2Y
 • A-DQ(ZN)B2Y

HELUKAT® Miedziane kable transmisji danych. LAN

 • UTP
 • FTP
 • FTP flex
 • S-FTP
 • S-FTP flex
 • S-STP
 • Yellow Cable, Cheapemet Cable, Transceiver Cable

HELUKABEL® Przewody BUS

 • PROFIBUS L2
 • E-BUS
 • KH-BUS

Przewody płaskie

 • PVC-Płaski
 • NEO-Płaski (NGFLGOU)
 • PVC-Płaski-CY
 • NEO-Płaski-CY (MCHOU)

Kable energetyczne i kable średniego napięcia

 • NYY-J, NYY-0
 • NAYY-J
 • NYCY
 • NYCWY
 • A-Y(ST)YO, A-Y(STE)YO, A-LiY(STE)YO
 • Kabel do stacji benzynowych (N)YYO-J
 • NYKY-J
 • N2XSY
 • N2XS2Y
 • NA2XSY
 • N2XSEY 3 x…
 • ESUY, ESY

Kable odporne na wszystkie oddziaływania atmosferyczne. Kable w izolacji gumowej

 • Neopren elastyczny
 • Lift-kabel dźwigowy
 • NSHTOU
 • H07 RN-F
 • A07 RN-F
 • NSSHOU
 • NSGAFOU 3KV
 • H01N2-D/H01N2-E (NSLHHOU)

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszym przedstawicielem:

Piotr Pingwarski:
e-mail: p.pingwarski@voltex.pl
tel: 607 176 327

Szanowni Państwo!

Celem zapewnienia prawidłowej ochrony przeciwprzepięciowej VOLTEX oferuje ograniczniki wiodących producentów zarówno polskich jak i zagranicznych. Konstrukcje ograniczników jak i technologie ich wytwarzania gwarantują bardzo dobre parametry elektryczne oraz wysoką wytrzymałość elektryczną. Oferowana przez VOLTEX kompleksowa obsługa firm gwarantuje odpowiedni dobór ograniczników przepięć, w tym celu prosimy o kontakt z działem technicznym.

Ograniczniki przepięć wysokiego napięcia

Tyco BowthorpeHSRC, 2HSRC, 3HSRC, 2PSR, 3PSR, 4PSR, 5PSR, TISA
ABBPEXLIM R, PEXLIM Q, PEXLIM P
BezpolSB, SBK
ArevaVARISIL HI

Ograniczniki przepięć średniego napięcia

Ohio BrassPDV
ABBPOLIM D, POLIM S, POLIM-H_N, POLIM-R_1N, POLIM I, POLIM-C_N, POLIM-K
Tyco RaychemHDA, OCP, DA1
BezpolSBK
ArevaVARISIL HE, VARISIL HE-S
ApatorASM, ASI

Ograniczniki przepięć niskiego napięcia

Tyco RaychemLVA, MOSIPO
BezpolBOP, BOP/R, IOZb, IOZi
EfenNA
ApatorASA

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszym przedstawicielem:

Daniel Urlich:
e-mail: d.urlich@voltex.pl
tel: 607 455 150

Osprzęt liniowy nN i SN

Umiejętność zrozumienia wymagań klientów oraz wieloletnie doświadczenie w dystrybucji osprzętu do sieci napowietrznych nN i SN sprawia, że firma VOLTEX staje się pierwszoplanowym partnerem w przypadku wyzwań o specjalnym charakterze.

Proponujemy Państwu osprzęt liniowy firm Ensto, Bezpol oraz na specjalne życzenie producentów wskazanych przez Państwa.

ENSTO

Osprzęt do linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi.

 • Uchwyty odciągowe typu SO 118, SO 275S, SO 274S, SO 117, SO 80
 • Uchwyty przelotowe i narożne typu SO 270, SO 130, SO 136, SO 99, ST 26, SO 239
 • Zaciski przebijające izolację typu SLIP 22, SLIP 12, SLIP 32,SL 11, SL 29, SL 9, PK 99
 • Zaciski przebijające izolacje do ograniczników przepięć typu SL 9, SE 45, SE 46
 • Zaciski odgałęźne Al/Al typu SL 37, SL 2, SL 4, SL 8
 • Zaciski odgałęźne Al/Cu typu SM 1, SM 2, SM 4, SL 4, SL 14, SL 37
 • Pokrywy izolacyjne typu SP 14, SP 15, SP 16
 • Złączki przelotowe wzdłużne typu SJ 8
 • Zestawy do zakładania uziemiaczy typu ST 208
 • Oprawy bezpiecznikowe typu SV 29
 • Ograniczniki przepięć z zaciskami przebijającymi izolacją typu SE30, SE45, SE46
 • Słupowe rozłączniki bezpiecznikowe 160 A typu SZ151, SZ152, SZ156, SZ157, SZ51, SZ56, SZ50
 • Słupowe rozłączniki bezpiecznikowe 400 A typu SZ41, SZ46

Osprzęt do linii napowietrznych średniego napięcia z przewodami w osłonie izolacyjnej w systemie PAS.

 • Ochrona przeciwłukowa typu SE 20.3, SDI 10, SDI 20, SDI 25, SDI 27
 • Ochrona przeciwdrganiowa
 • Izolatory typu PI-7024 KL-N
 • Osprzęt do mocowania przewodu PAS typu SO 235, SO235, SO 85, SO 181.5, SO 115
 • Tłumiki drgań typu CO 27, CO 28
 • Zaciski przebijające izolację typu SL 25.2, SE 20
 • Pokrywy izolacyjne typu SP 16
 • Złączki samoklinujące typu CIL 66, CIL 67, CIL 68
 • Osłony ochronne przed ptakami typu SP 31.3, SP 36.3, SP 45.3, SP 46.3, ST 149, SP 43, SP 19, SP 20, SP 21

BEZPOL

Osprzęt liniowy, stacyjny, kablowy, konstrukcje, przepusty kablowe – śruby, haki, trzony, uchwyty, łączniki, wieszaki śrubowo – kabłąkowe, taśmy, klamerki, obejmy, konstrukcje, końcówki, złączki, zaciski, podstawy, przepusty

Osprzęt transformatorowy i osłony izolacyjne.

 • zaciski typu TOGA, MK, ZGU,
 • osłony izolacyjne typu OZT, OZ MK, OSOP, OIP2, OIP3,
 • wibroizolatory typu WOT, WPK i inne rozwiązania transformatorowe

Osprzęt uziomowy.

 • uziomy prętowe UPB, UP2B, UPBZ,
 • uziomy rurowe URB,
 • uchwyty krzyżowe UKU, UKUż, UKUd,
 • łączniki uziomowe UP, UKP,

Izolatory kompozytowe SN i osprzęt montażowy.

 • izolatory typu CS 70,
 • układy ochrony przeciwłukowej IPŁ-CS 70,
 • uchwyty oplotowe UOPB, UOO, UOPN, UOPS oraz osprzęt montażowy

System przeciwawaryjnego wyizolowania elementów średniego napięcia głównych punktów zasilania.

 • osłony zacisków odgałęźnych, zacisków SN transformatora, zacisku punktu zerowego, mostów szynowych, połączeń głowic kablowych, zacisków fazowych ograniczników przepięć, zacisków przelotowo odgałęźnych, przewodów łączeniowych szynowych i liniowych
IZOLATORY DLA DOWOLNYCH NAPIĘĆ

Od ponad 15 lat firma VOLTEX dostarcza izolatory do zakresu napięć od 1,5 kV do 1000 kV.

Dzięki zdobytemu na przestrzeni tego okresu doświadczeniu w zakresie aplikacji kompletnych zestawów izolatorów, zyskaliśmy miano niezwykle kompetentnego i godnego zaufania partnera.

Swoim klientom proponujemy:

 • projekty lekkie i kompaktowe
 • specjalne konfiguracje łańcuchów
 • dobór izolatorów do zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
 • projekty specjalne

Izolatory liniowe

 • Izolatory kołpakowe szklane
 • Izolatory wiszące porcelanowe
 • Izolatory kompozytowe

Izolatory wsporcze

 • Izolatory wsporcze porcelanowe
 • Izolatory wsporcze kompozytowe

Izolatory przepustowe

 • Izolatory przepustowe porcelanowe
 • Izolatory przepustowe kompozytowe

Izolatory trakcyjne

 • Izolatory trakcyjne porcelanowe

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszym przedstawicielem:

Daniel Urlich:
e-mail: d.urlich@voltex.pl
tel: 607 455 150

Oprogramowanie:

 • systemy dyspozytorskie klasy SCADA
 • systemy planowania operacyjnego i gospodarki zasobami oraz budżetowania kosztów i prognozowania potrzeb
 • systemy wizualizacji, nadzoru i sterowania procesami technologicznymi
 • automatyki stacyjnej koordynujące pracę stacji elektroenergetycznych
 • systemy wspierania zarządzania siecią klasy GIS
 • paszportyzacja sieci
 • zarządzanie siecią dystrybucji mediów w wielooddziałowych przedsiębiorstwach dystrybucyjnych
 • eksploatacja sieci – obsługa i usuwanie awarii, przyłączanie nowych odbiorców
 • system określania parametrów zwarciowych sieci
 • urządzenia i elementy wykonawcze
 • serwis
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego serwisu poświęconego produktom przeciwwybuchowym włoskiej firmy Palazzoli S. A.
 
 

Szanowni Państwo!

Serdecznie witamy na stronie dotyczącej artykułów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo w oferowanym przez nas asortymencie produkty których poszukujecie.

Działamy na rynku ochrony osobistej i sprzętu BHP od 1992 roku. Oferujemy naszym klientom wieloletnie doświadczenie i wyroby renomowanych firm polskich i zagranicznych.

Zapewniamy:

 • profesjonalną obsługę,
 • szybką realizację zamówień,
 • atrakcyjne ceny,
 • negocjowalne warunki płatności i dostawy.

W naszej ofercie znajdują się markowe produkty takich firm jak: 3M, Uvex, Ansell, Peltor, Bilsom, Protekt, R.S. Arbeitsschutz (Tegro), North.

 • Kaski ochronne
 • Okulary ochronne
  • 3M
  • Uvex
 • Gogle ochronne
  • 3M
  • Uvex
 • Przyłbice spawalnicze
  • 3M Speedglas
 • Nauszniki przeciwhałasowe
  • 3M
  • Peltor
  • Bilsom
 • Wkładki przeciwhałasowe
  • 3M
 • Ochrony dróg oddechowych
  • 3M – Półmaski i maski
  • 3M – Elementy oczyszczające
  • North – Półmaski i maski
 • Kombinezony ochronne
  • 3M
 • Rękawice robocze i ochronne
  • Drelichowe
  • Bawełniane
  • Poliamidowe
  • Jednorazowego użytku
  • Termicznie odporne
  • Lateksowe
  • Neoprenowe
  • Nitrylowe
  • Z elastomeru termoplastycznego
  • Poliamidowe powlekane poliuretanem lub nitrylem
  • Antywibracyjne
  • Elektroizolacyjne
  • Z włókna Dyneema
  • Inne
 • Obuwie robocze i ochronne
  • U-Power
 • Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
  • Protekt
 • Szelki odblaskowe
  • Produkcja własna

Voltex prowadzi sprzedaż niżej wymienionych urządzeń suwnicowo-dźwigowych w bardzo korzystnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż zestawów rozruchowo-regulacyjnych DTZ-3 oraz zestawów sterowniczych ZPm (nastawniki).

Zwalniaki elektrohydrauliczne produkcji polskiej

 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZHA 75/115 380 i 500V
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZHA 75/116 380 i 500V
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZHA 185/120 380 i 500V
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZHA 185/121 380 i 500V
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZE 1250 380 i 500V
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZE 500

 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZE 800
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZE 1250
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZE 1500
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZE 2000
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZE 2500
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZE 3200
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEW 500
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEW 800
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEW 1250
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEW 1500
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEW 2000
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEW 2500
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEW 3200
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEM 500
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEM 1250
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEM 800
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEM 1500
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEM 2000
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEM 2500
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ZEM 3200
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ExZE 500
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ExZE 800
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ExZE 1250
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ExZE 1500
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ExZE 2500
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ExZE 2000
 • Zwalniak elektrohydrauliczny ExZE 3200

Zwalniaki elektrohydrauliczne produkcji niemieckiej

 • Zwalniak elektrohydrauliczny EB 20/50 380 i 500V
 • Zwalniak elektrohydrauliczny EB 50/50 380 i 500V
 • Zwalniak elektrohydrauliczny EB 125/60 380 i 500V
 • Zwalniak elektrohydrauliczny EB 125/160 380 i 500V
 • Zwalniak elektrohydrauliczny EB 150/160 380 i 500V
 • Zwalniak elektrohydrauliczny EB 250/60 380 i 500V
 • Zwalniak elektrohydrauliczny EB 250/160 380 i 500V
 • Zwalniak elektrohydrauliczny EB 320/100 380 i 500V
 • Zwalniak elektrohydrauliczny EB 50/100 380 i 500V

Zwalniaki elektromagnetyczne

 • Zwalniak elektromagnetyczny DZEMz 10/1
 • Zwalniak elektromagnetyczny DZEMz 10/2
 • Zwalniak elektromagnetyczny DZEMz 10/3
 • Zwalniak elektromagnetyczny DZEMz 20/1
 • Zwalniak elektromagnetyczny DZEMz 0/1
 • Zwalniak elektromagnetyczny DZEMz 20/2
 • Zwalniak elektromagnetyczny DZEMz 20/3
 • Zwalniak elektromagnetyczny DZEMz 30/1
 • Zwalniak elektromagnetyczny DZEMz 30/2
 • Zwalniak elektromagnetyczny DZEMz 30/3
 • Zwalniak elektromagnetyczny DZEMz 40/1
 • Zwalniakelektromagnetyczny DZEMz 40/2

Wyłączniki krańcowe

 • Wyłącznik krańcowy KW 2111
 • Wyłącznik krańcowy WK-5P1
 • Wyłącznik krańcowy WK-5DM 1-6
 • Wyłącznik krańcowy WK5W
 • Wyłącznik krańcowy WK 10DM
 • Wyłącznik krańcowy WK 10W
 • Wyłącznik krańcowy WK 15DM
 • Wyłącznik krańcowy WK 60D4
 • Wyłącznik krańcowy WK 60W-2
 • Wyłącznik krańcowy WK 60W-4
 • Wyłącznik krańcowy WK 10Zm
 • Wyłącznik krańcowy WK 10Df

Odłączniki

 • Odłącznik OZK 3×400 (3*400)
 • Odłącznik OZK 3×630 (3*630)
 • Odłącznik OZK 3×1250 (3*1250)
 • Odłącznik OZK 3×1600 (3*1600)
 • Odłącznik PZK 3×400 (3*400)
 • Odłącznik PZK 3×1250 (3*1250)
 • Odłącznik PZK 3×630 (3*630)
 • Odłącznik PZK 3×1600 (3*1600)

Odbieraki i przerywniki

 • Odbierak prądu DM-100
 • Odbierak prądu DM-160
 • Odbierak prądu DM-250
 • Odbierak prądu DZ-100
 • Odbierak prądu DZ-160
 • Odbierak prądu DZ-250
 • Odbierak prądu T 3003
 • Odbierak prądu T 3002
 • Przerywnik PND 15
 • Przerywnik P12 S

Styczniki

 • Stycznik ES-100
 • Stycznik ES-160
 • Stycznik ES-250
 • Stycznik ES-400
 • Stycznik ES-630
 • Stycznik ID-01
 • Stycznik ID-1
 • Stycznik ID-2
 • Stycznik ID-3
 • Stycznik ID-4
 • Stycznik ID-5
 • Stycznik ID-6
 • Stycznik ID-7
 • Stycznik SLA-32
 • Stycznik SLA-63
 • Stycznik SLA-85
 • Stycznik SC-202
 • Stycznik SC-402
 • Stycznik SCM-202

W naszej ofercie znajduje się również pełen zestaw części zamiennych do sprzedawanych produktów!

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszym przedstawicielem:

Piotr Pingwarski:
e-mail: p.pingwarski@voltex.pl
tel: 607 176 327

Wytrzymały naświetlacz przemysłowy LED 100W

ODPORNY NA:

 • WIBRACJE
 • WSTRZĄSY
 • UDERZENIA
 • WANDALIZM

UWAGA! Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:100W
Napięcie znamionowe:AC 220-240V ~50Hz
Temperatura barwowa:5500K
Barwa światła:zimny biały
Nominalny okres trwałości:50 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:≥80%
Kąt promieniowania światła:120°
Ilość diod:2
Rodzaj diod:Epistar chip
Stopień szczelności:IP67
Klasa ochronności:I
Współczynnik oddawania barw (Ra):≥80
Współczynnik mocy:>0.95
Optymalne warunki eksploatacji:-20°C ~ +55°C
Maksymalna temperatura obudowy:60°C
Czas zapłonu:0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:200 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:≤0,1s

Budowa

Uchwyt mocujący:stalowy z 3 otworami montażowymi
Obudowa:stop aluminium, kolor RAL 1001
Odbłyśnik:wybłyszczona blacha aluminiowa
Szkło:PC
Waga:5.6kg

Podstawowe parametry produktu

Moc:Barwa:Temperatura barwowa [K]:Strumień świetlny [lm]Skuteczność świetlna [lm/W]Współczynnik oddawania barw [Ra]Kąt promieniowania światła [°]IP
100 Wzimny biały5500K807580,8≥80120°67

 

Rezystory taśmowe DTZ

Rezystory DTZ przeznaczone są do stosowania w obwodach silników elektrycznych do ograniczania prądu w trakcie rozruchu, regulacji prędkości obrotowej silników i hamowania w urządzeniach hutniczych, transportowych, dźwigowych. Są przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia nie przekraczającej +40 st. C, w atmosferze, której wilgotność względna nie przekracza 80% i nie zawiera gazów wybuchowych lub gazów i par żrących, które mogłyby niszczycielsko wpływać na metale lub izolację. Oporniki są chłodzone naturalnym ciągiem powietrza.

Budowa

Rezystor DTZ może składać się z jednej lub kilku skrzyń rezystorowych. Skrzynia składa się z od 1 do 6 warstw z elementami rezystorowymi. W jednej warstwie mogą być maksimum 4 elementy rezystorowe. Rezystory DTZ produkowane są w 12 wersjach.

Wykonanie skrzyńLiczba warstwMax. liczba elementówStopień ochrony
DTZ-1D141P01
DTZ-2D28
DTZ-3D312
DTZ-22D416
DTZ-32D520
DTZ-33D624
DTZ-1E14IP12
DTZ-2E28
DTZ-3E312
DTZ-22E416
DTZ-32E520
DTZ-33E624

Dane techniczne

Znamionowe napięcie izolacji(V) 1000
Napięcie probiercze(V) 350; 50 Hz
Rezystancja rezystorawedług zamówienia
Tolerancja rezystacji międzystopni (między sąsiednimi zaciskami)

Rn<0,015Ω

0,015<Rn<0,05Ω

0,05S2<Rn

± 50%

+25 – 10%

-10% +5%

Przyrost rezystancji rezystora nagrzanegomax 10%

Dopuszaczalny przyrost temperatur:

 • elementów rezystorowych
 • powietrza wychodzącego z rezystora w odległości 30mm, mierzonej poziomo od zewnętrznej krawędzi daszka

450 st.C

200 st. C

Rezystory drutowe DDF

Rezystory drutowe DDF przeznaczone są do stosowania w obwodach silników elektrycznych do ograniczania prądu w trakcie rozruchu, regulacji prędkości obrotowej silników i hamowania w urządzeniach dźwigowych, transportowych, hutniczych itp. Przystosowane są do pracy w temperaturze otoczenia nie przekraczającej +40 st. C w atmosferze o wilgotności względnej nie przekraczającej 80%, nie zawierającej żrących gazów, par, pyłów niszczących metale lub izolację i gazów wybuchowych. Chłodzenie rezystorów jest realizowane naturalnym ciągiem powietrza.

Budowa

Rezystor DDF może składać się z jednej lub więcej skrzyń. Skrzynia składa się z 1 do 3 warstw. W jednej warstwie może być maksymalnie 6 elementów rezystorowych EOD, których rezystancja i wartość obciążenia podano w tabeli. Skrzynie rezystorowe wykonane są w 12 odmianach.

Wykonanie skrzyniLiczba warstwMax. liczba elementówStopień ochrony
DDF-6C16IP20
DDF-6CB
DDF-12C212
DDF-12CB
DDF-18C318
DDF-18CB
DDF-6E16IP22
DDF-6EB
DDF-12E212
DDF-12EB
DDF-18E318
DDF-18EB

Dane techniczne

Znamionowe napięcie izolacji(V) 690
Napięcie probiercze(V) 2500
Rezystancja rezystora, z tym, że rezystancja poszczególnych międzystopni nie mniejsza niż 0,03Ω (międzystopni o rezystancji poniżej 0,03Ω nie wykonuje się)według zamówienia
Tolerancja rezystacji międzystopni (między sąsiednimi zaciskami)

Rn≥0,1Ω

0,3<R<0,1Ω

+10% – 5%

-20% +20%

Przyrost rezystancji rezystora nagrzanego+ 10%

Dopuszaczalny przyrost temperatur:

 • elementów rezystancyjnych
 • powietrza wychodzącego z rezystora w osłonie E w odległości 30mm, mierzonej poziomo od zewnętrznej krawędzi daszka; w osłonie C w odległości 200mm nad osłoną górną

450 st.C

200 st. C

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszym przedstawicielem:

Piotr Pingwarski:
e-mail: p.pingwarski@voltex.pl
tel: 607 176 327

Nowa seria wciągników Podem jest najbardziej zaawansowaną wśród wciągników linowych. Jest wynikiem 40 letnich doświadczeń w rozwoju i produkcji urządzeń transportowych. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjno – technologiczne kwalifikują wciągniki serii M jako jedne z najlepszych w przemyśle. Są w stanie spełnić wymogi każdej specyfikacji technicznej z uwagi na szeroki zakres:

 • udźwigów
 • wysokości podnoszenia
 • prędkości

Seria M jest w stanie spełnić wymogi klienta dla różnych zastosowań i warunków pracy. Uwzględnia ostatnie trendy międzynarodowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności. Wciągniki linowe serii M są:

 • zaprojektowane nowocześnie,
 • wysoce niezawodne,
 • bezpieczne w eksploatacji,
 • trwałe,
 • łatwe w konserwacji i obsłudze
 • charakteryzują się niskimi kosztami utrzymania

Wciągnik linowy stacjonarny M…

Udźwig

320 – 50 000 kg

(wykonanie specjalne do 100 000 kg)

Układ linowy

1/1; 2/1; 4/1; 2/2; 4/2;

(wykonanie specjalne 6/1; 8/1; 8/2;)

Wysokość podnoszenia

5,5 – 88 m

(wykonanie specjalne – do 120 m)

Prędkosć podnoszenia

1,2 – 24 m/min.

(wykonanie specjalne – do 32 m/min.)

przełożenie prędkości – 1:8, 1:6, 1:4

Wyciagnik linowy z wózkiem jednoszynowym i normalną zabudową M… EN

Udźwig

1000 – 12 000 kg

(wykonanie specjalne do 20 000 kg)

Układ linowy

2/1; 4/1; 4/2;

(wykonanie specjalne 6/1; 8/1; 8/2;)

Wysokość podnoszenia

5,5 – 4,2 m

(wykonanie specjalne – do 44 m)

Prędkosć podnoszenia

4 – 12 m/min.

(wykonanie specjalne – do 2,5 – 16 m/min.)

Prędkosć jazdy

przełożenie prędkości – 1:8, 1:6, 1:4

12, 15, 20, 24, 30, 38 m/min.

przełożenie prędkości – 1:4

Wciągnik linowy z wózkiem jednoszynowym i niską zabudową M… EK

Udźwig

1000 – 16 000 kg

Układ linowy

2/1; 4/1; 4/2;

Wysokość podnoszenia

5,5 – 44 m

Prędkosć podnoszenia

2,5 – 12 m/min.

(wykonanie specjalne – 16 m/min.)

przełożenie prędkości – 1:8, 1:6, 1:4

Prędkosć jazdy

12, 15, 20, 24, 30, 38 m/min.

przełożenie prędkości – 1:4

Wciągnik linowy z wózkiem dwuszynowym M… ED

Udźwig

320 – 50 000 kg

(wykonanie specjalne do 100 000 kg)

Układ linowy

1/1; 2/1; 4/1; 2/2; 4/2;

(wykonanie specjalne 6/1; 8/1; 8/2;)

Wysokość podnoszenia

5,5 – 88 m

(wykonanie specjalne – do 120 m)

Prędkosć podnoszenia

1,2 – 24 m/min.

(wykonanie specjalne – do 32 m/min.)

przełożenie prędkości – 1:8, 1:6, 1:4

Prędkosć jazdy

12, 16, 20, 25 m/min.

(wykonanie specjalne do 40 m/min.)

przełożenie prędkości – 1:4, 1:3

Rozpiętość1000 – 2800

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszym przedstawicielem:

Piotr Pingwarski:
e-mail: p.pingwarski@voltex.pl
tel: 607 176 327

W celu ograniczenia ilości uszkodzeń oraz szybkiej lokalizacji ewentualnych usterek, jak i utrzymania sieci kablowej w dobrej kondycji, niezbędne są dwa zależne i współgrające elementy: wyszkolona załoga oraz nowoczesna aparatura pomiarowa. Voltex oferuje Państwu zarówno dostarczenie aparatury najwyższej jakości, jak i prowadzenie kompleksowych szkoleń w Austrii i na obiektach użytkownika.

Nowoczesne metody lokalizacji uszkodzeń zaimplementowane w aparaturze pomiarowej BAUR w sposób znaczący skracają czas usuwania awarii.

Ponadto aparatura zabudowana na wozie pomiarowym pozwala na dokonanie pełnej diagnostyki badanych obiektów, polegającej na pomiarze kąta stratności tg δ oraz pomiaru i miejsc występowania wyładowań niezupełnych. Stosowanie w/w urządzeń wprowadza nową jakość w codziennej trosce o zapewnienie ciągłości dostaw energii, poprzez eliminację niespodziewanych uszkodzeń kabli.

Jednocześnie kompleksowe i systematyczne wykorzystanie posiadanej aparatury prowadzi do obrony interesów użytkownika linii kablowych, jak również permanentnego ograniczenia kosztów ponoszonych z tytułu napraw kabli oraz należytej selekcji odcinków wyznaczonych do wymiany.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszym przedstawicielem:

Bartosz Słomiński:
e-mail: b.slominski@voltex.pl
tel.: 695 434 606

Szanowni Państwo!

Firma Voltex jest autoryzowanym dystrybutorem aparatury do badania cieczy izolacyjnych renomowanego austriackiego producenta BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH.

Tester oleju DPA 75 C

Przenośny Tester oleju DPA 75 C firmy BAUR służący do automatycznych pomiarów elektrycznej wytrzymałości na przebicie cieczy izolujących.

Cechy charakterystyczne

 • Kompaktowa, ergonomiczna i funkcjonalna konstrukcja
 • Napięcia testowania od 0 do 75 kV skutecznego
 • Powtarzalne pomiary przebicia możliwe także dla olejów silikonowych
 • Najkrótszy czas wyłączania łuku (< 10 μs) dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, zapobiegający zwęgleniu oleju.
 • Dokładne określenie napięcia przebicia dzięki bezpośredniemu pomiarowi napięcia po wysokiej stronie – Nowe oprogramowanie formy BAUR do sterowania przebiegiem pomiaru, tworzenia protokołów pomiaru i archiwizacji danych (opcja)
 • W pełni automatyczny przebieg pomiaru 18-stu wstępnie zaprogramowanych norm pomiaru i 10-ciu dowolnie programowanych przebiegów badań
 • Wbudowany czujnik pomiaru temperatury cieczy izolującej
 • Zintegrowana drukarka do protokołowania danych pomiarowych
 • Wewnętrzny akumulator
 • Wyłącznik bezpieczeństwa na pokrywie ochronnej
 • Klawiatura foliowa olejoodporna
 • Czytelny wyświetlacz LCD
 • Mały ciężar
 • Zasilanie sieciowe lub bateryjne
 • Precyzyjne ustawienie znormalizowanych odstępów elektrod
 • Interfejs USB

Dane techniczne

Napięcie zasilania85 V … 264 V (47 Hz … 63 Hz)
Pobór mocy60 VA
Wewnętrzny akumulator2 x 6 V / 6,5 Ah
Napięcie na wyjściu0 … 75 kV skut symetryczne
Dla olejów z wartościami tan delta< 4,5 względnie rezystancją jednostkową r > 30 MΩm
Prędkość narastania napięcia regulowana0,5 … 10 kV/s
Czas wyłączenia po przebiciu< 10 μs
Komunikaty błędówMonitorowanie czy nastąpiło przebicie (RGB)
Pomiar temperatury próbki oleju0 … 99 °C
Rozdzielczość pomiaru temperatury1 °C
WyświetlaczKolorowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość 320×240
Dokładność napięcia pomiarowego0 … 75 kV ± 1 kV
Rozdzielczość (wyświetlania)0,1 kV
Wybór językaniemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, holenderski, polski, rosyjski, chiński, czeski
Wprowadzone normyASTM D 1816-04 1 mm, ASTM D 1816-04 2 mm, ASTM D 877 / 87 PA, ASTM D 877 / 87 PB, BS EN 60156, CEI EN 60156, CSSR RVHP / 85, IEC 60156 / 1995-05, IRAM 2341 / 72, JIS C2101 / 78, PN 77 / E-04408, PA SEV EN 60156, UNE EN 60156, NF EN 60156, SABS EN 60156, VDE 0370 Teil 5 / 96, AS1767.2.1, Pomiar jednostkowy
Swobodnie programowalne programy10
InterfejsUSB 2.0
DrukarkaDrukarka matrycowa, 24 znaki, 57 mm Papier znormalizowany
Temperatura użytkowania-10 … 45 °C
Temperatura składowania-20 … +55 °C
Wilgotność względnaBez kondensacji
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)468 x 372 x 339 mm
Ciężar (bez opcji)28,6 kg
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymogamiIEC 1010, EN 61010-1, VDE 0411 część 100

Zakres dostawy

 • Tester oleju DPA 75 C
 • Naczynie pomiarowe
 • Mieszadło magnetyczne
 • Pręt do wyciągania mieszadła
 • Wzorzec ustawienia 2,5 mm IEC
 • Kabel podłączenia do sieci Instrukcja obsługi

Opcje

 • Oprogramowanie PC do sterowania urządzeniem
 • Naczynie pomiarowe 0,4 l wg 60 156 rys. I z pokrywką

 • Naczynie pomiarowe 0,4 l wg 60 156 rys. II z pokrywką

 • Naczynie pomiarowe 0,4 l wg ASTM D 877 z pokrywką

 • Naczynie pomiarowe 0,4 l wg ASTM D 1816-04 z pokrywką

 • Pokrowiec ochronny
 • Wzorzec ustawienia 1/2/4/5 mm
 • Klucz sztorcowy do demontażu naczynia pomiarowego

Tester oleju DTA 100 C

Przenośny tester oleju DTA 100 C firmy BAUR służy do w pełni zautomatyzowanych pomiarów elektrycznej wytrzymałości na przebicie cieczy izolujących.

Cechy charakterystyczne

 • Kompaktowa, ergonomiczna i funkcjonalna konstrukcja
 • Napięcia testowania od 0 do 100 kV skutecznego
 • Powtarzalne pomiary przebicia możliwe także dla olejów silikonowych
 • Najkrótszy czas wyłączania łuku dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym (< 10 µs) zapobiegający zwęgleniu oleju
 • Dokładne określenie napięcia przebicia dzięki bezpośredniemu pomiarowi napięcia po wysokiej stronie
 • Nowe oprogramowanie firmy BAUR do sterowania przebiegiem pomiaru, tworzenia protokołów pomiaru i archiwizacji danych pomiaru (opcja)
 • W pełni automatyczny przebieg pomiaru 18-stu wstępnie zaprogramowanych norm i 10-ciu dowolnie programowanych przebiegów badań
 • Wbudowany czujnik pomiaru temperatury cieczy izolacyjnej
 • Zintegrowana drukarka protokołowania danych pomiarowych
 • Wyłącznik bezpieczeństwa na pokrywie ochronnej
 • Klawiatura foliowa olejoodporna
 • Wyraźny, czytelny wyświetlacz LCD
 • Precyzyjne ustawienie normalizowanych odstępów elektrod
 • Interfejs USB

Dane techniczne

Napięcie zasilania85 V … 264 V (47 Hz … 63 Hz)
Pobór mocy70 VA
Napięcie na wyjściu0 … 100 kV skut symetryczne
Prędkość narastania napięcia0,5 … 10 kV/s
Czas wyłączenia po przebiciu< 10 μs
Komunikaty błędówMonitorowanie czy nastąpiło przebicie (RGB)
Pomiar temperatury próbki oleju0 … 99 °C
Rozdzielczość pomiaru temperatury1 °C
WyświetlaczKolorowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość 320×240
Dokładność napięcia pomiarowego0 … 100 kV ± 1 kV
Rozdzielczość (wyświetlania)0,1 kV
Wybór językaniemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, holenderski, polski, rosyjski, chiński, czeski
Wprowadzone normyASTM D 1816-04 1 mm, ASTM D 1816-04 2 mm, ASTM D 877 / 87 PA, ASTM D 877 / 87 PB, BS EN 60156, CEI EN 60156, CSSR RVHP / 85, IEC 60156 / 1995-05, IRAM 2341 / 72, JIS C2101 / 78, PN 77 / E-04408, PA SEV EN 60156, UNE EN 60156, NF EN 60156, SABS EN 60156, VDE 0370 Teil 5 / 96, AS1767.2.1, Pomiar jednostkowy
Swobodnie programowalne programy10
InterfejsUSB 2.0
DrukarkaDrukarka matrycowa, 24 znaki, 57 mm Papier znormalizowany
Temperatura użytkowania-10 … 45 °C
Temperatura składowania-20 … +55 °C
Wilgotność względnaBez kondensacji
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)542 x 454 x 365 mm
Ciężar (bez opcji)36 kg
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymogamiIEC 1010, EN 61010-1, VDE 0411 część 100

Zakres dostawy

 • Tester oleju DTA 100 C
 • Naczynie pomiarowe
 • Mieszadło magnetyczne
 • Magnes do wyciągania mieszadła
 • Wzorzec ustawienia 2,5 mm IEC
 • Kabel zasilający
 • Instrukcja obsługi

Opcje

 • Oprogramowanie PC do sterowania urządzeniem
 • Walizka transportowa ze sklejki drewnianej
 • Naczynie pomiarowe 0,4 l wg IEC 60 156 Fig. I z pokrywką

 • Naczynie pomiarowe 0,4 l wg IEC 60 156 Fig. II z pokrywką

 • Naczynie pomiarowe 0,4 l wg ASTM D 877 z pokrywką

 • Naczynie pomiarowe 0,4 l wg ASTM D 1816-04 z pokrywką l

 • Pokrowiec ochronny
 • Wzorzec ustawienia 1/2/4/5 mm
 • Klucz sztorcowy do demontażu naczynia pomiarowego

Tester oleju DTL C

Tester oleju DTL C firmy BAUR służy do pomiaru współczynnika strat, rezystywności i stałej dielektrycznej olei izolacyjnych.

Cechy charakterystyczne

 • Pomiar współczynnika strat od 4,0 do 1 x 10-6
 • Pomiar rezystancji od 2,5 MΩm do 100 TΩm dla obydwu polaryzacji
 • Pomiar stałej dielektrycznej
 • Krótkie czasy nagrzewania dzięki grzaniu indukcyjnemu komory pomiarowej
 • W pełni automatyczny przebieg pomiaru
 • Bezpośredni pomiar temperatury czujnikiem w komorze pomiarowej
 • Nowe oprogramowanie firmy BAUR do sterowania przebiegiem pomiaru, tworzenia protokołów pomiaru i archiwizacji danych pomiaru (opcja)
 • Komora pomiarowa IEC 60247
 • Automatyczny pomiar początkowej pojemności elektrycznej komory pomiarowej
 • Możliwość opróżnienia bez wyciągania komory pomiarowej
 • Zintegrowana drukarka do protokołowania danych pomiarowych
 • Wyłącznik bezpieczeństwa na pokrywie ochronnej
 • Klawiatura foliowa olejoodporna
 • Wyraźny, czytelny wyświetlacz LCD
 • Interfejs USB

Dane techniczne

 ZakresDokładność*Rozdzielczość
Pomiar współczynnika strat4…1×10-6patrz rysunek 11×10-6
Stała dielektryczna1…30±0,5 % v. MW1×10-2
Pomiar rezystancji2,5 MΩm do 100 TΩmpatrz rysunek 21×10-2 (w całym zakresie)
Pomiar temperatury11…110 °C±0,4 % v. MW0,1 °C

* Obowiązuje dla temperatury otoczenia +20 °C do +35 °C

Ogólne

Pobór mocy500 VA
Wyświetlaczkolorowy LCD, rozdzielczość 320×240
Wybór językaniemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, niderlandzki, polski, rosyjski, chiński, czeski
Wprowadzone normyIEC-60247-2004, VDE-0380-2-1996, ASTM-D924-03, AS-1767.1-1999, BS-148-1998, JIS-C2101-1999, ASTM-D1169-02, IEC-61620
Swobodnie programowalne programy10
InterfejsUSB 2.0
Drukarkamatrycowa, 24 znaki, 57mm, papier znormalizowany
Temperatura użytkowania-10…45 °C
Temperatura składowania-20…55 °C
Wilgotność względnaBez kondensacji
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)450 x 460 x 500 mm
Ciężar19 kg
Zaprojektowane i wyprodukowanie zgodnie z wymogamiIEC 1010, EN 61010-1, VDE 0411 100

Komora pomiarowa IEC 60247

Czas nagrzewania: 16 min. od 25 do 90 °C

Objętość: 45 ml

Wytrzymałość napięciowa: 2000 Vsk

Lepkość oleju: <150 mm2/s przy 20 °C

Tan δ w porównaniu (rys. 1)

ρ dla IEC 60247 (rys. 2)

Zakres dostawy

 • Tester oleju DTL C
 • Kabel zasilający
 • Naczynie pomiarowe IEC 60247
 • Instrukcja obsługi

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszym przedstawicielem:

Bartosz Słomiński:
e-mail: b.slominski@voltex.pl
tel.: 695 434 606

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą urządzeń i transformatorów probierczych oferowanych przez firmę Voltex.

Firma Voltex jest autoryzowanym dystrybutorem urządzeń probierczych renomowanego austriackiego producenta BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH.

Zespół do prób wysokonapięciowych PGK 25

Wbudowana bateria 12V umożliwia przeprowadzenie prób wysokonapięciowych sięgających 25 kV bez konieczności podłączania urządzenia do sieci.

Napięcie stałe na wyjściu może być ustawione dla dwóch zakresów:

 • od 0 kV do 5 kV DC
 • od 0 kV do 25 kV DC

Prąd na wyjściu:

 • prąd znamionowy przy 25 kV – 1 mA DC
 • prąd zwarciowy 3 mA DC
 • zegar umożliwiający ustalenie czasu trwania testu od 0 do 30 minut
 • po zakończeniu testu następuje automatyczne rozładowanie urządzenia

Cechy:

 • urządzenie przenośne i łatwe w transporcie
 • zasilanie sieciowe lub z baterii
 • pomiar napięcia bezpośrednio na wyjściu wysokiego napięcia
 • obudowa odporna na prąd zwarciowy
 • odczytywanie prądu na wyjściu w pięciu zakresach
 • wyjście na kabel drukarki

Zespół do prób wysokonapięciowych PGK 50, PGK 80

Przyrządy do badania wysokiego napięcia PGK 50/80 są przeznaczone do prób z napięciem odpowiednio do 50 kV lub 80 kV. Przyrządy tej serii charakteryzują się przede wszystkim zwartą i lekką konstrukcją. Wszelkie potrzebne przewody i elementy wyposażenia umieszczone są w praktycznej walizce.

Instrument pomiarowy wykorzystywany jest najczęściej do testowania urządzeń średniego napięcia. Urządzenie umożliwia również pomiar rezystancji izolacji rzędu teraomów (TΩ)

Napięcie maksymalne:

PGK 50

Napięcie na wyjściu 0 – 50 kV DC

Prąd na wyjściu:

 • prąd znamionowy przy 50 kV – 2 mA DC
 • prąd zwarciowy 25 mA DC

PGK 80

Napięcie na wyjściu 0 – 80 kV DC

Prąd na wyjściu:

 • prąd znamionowy przy 70 kV – 1,5 mA DC
 • prąd znamionowy przy 80 kV – 0,8 mA DC
 • prąd zwarciowy 20 mA DC

Urządzenia wyposażone są w automatyczny system rozładowywania po zakończeniu testu, zegar oraz wyjście na kabel do drukarki.

Cechy:

 • regulacja napięcia na wyjściu
 • obudowa odporna na prąd zwarciowy
 • samoczynne i automatyczne rozładowywanie
 • odczytywanie prądu na wyjściu w sześciu zakresach
 • urządzenie zgodne z normami bezpieczeństwa VDE 0104
 • najmniejsza waga urządzenia do pomiarów wysokonapięciowych (80 kv) ze wszystkich dostępnych na rynku

Opcjonalnie:

 • pręt wyładowczy
 • wyłącznik bezpieczeństwa

Zespół do prób wysokonapięciowych PGK HB

Do przeprowadzania testów wysokonapięciowych firma BAUR oferuje urządzenie PGK HB składające się z dwóch części: regulacyjnej i wysokonapięciowej.

Część regulacyjna posiada wszystkie wskaźniki i elementy obsługowe, układ zasilający transformatora w/n oraz urządzenia zabezpieczające.

Część wysokonapięciowa to izolator olejowy z transformatorem w/n oraz do wyboru:

 • prostownik (dla wyjścia z napięciem stałym)
 • pręt oporowy (jako rezystancja tłumiąca)

Wszystkie urządzenia PGK HB są odporne na zwarcia, zawierają miliamperomierz pracujący w trzech zakresach oraz drążek zwarciowy rozładowujący

Cechy:

 • wybór napięcia na wyjściu DC lub AC
 • izolacja olejowa transformatorów – brak konieczności konserwacji
 • regulacja wartości napięcia na wyjściu
 • odporna i trwała konstrukcja
 • automatyczny ogranicznik prądu zwarciowego
 • normy bezpieczeństwa zgodne z VDE 0104
 • dwuzakresowy kilowoltomierz
 • trójzakresowy miliamperomierz

Opcjonalnie:

 • automatyczne rozładowywanie
 • walizka do transportu
 • automatyczny wyłącznik

Dostępne typy:

TypyNapięcie na wyjściuPrąd na wyjściu
prąd znamionowyprąd zwarcia
PGK 70 HB0 – 70 kV DC3 mA DC12 mA DC
0 – 50 kV AC rms7 mA AC rms20 mA AC rms
PGK 70/2,5 HB0 – 70 kV DC20 mA DC80 mA DC
0 – 50 kV AC rms50 mA AC rms115 mA AC rms
PGK 110 HB0 – 110 kV DC5 mA DC31 mA DC
0 – 77 kV AC rms14 mA AC rms90 mA AC rms
PGK 110/5 HB0 – 110 kV DC22 mA DC90 mA DC
0 – 77 kV AC rms60 mA AC rms134 mA AC rms
PGK 150 HB0 – 150 kV DC4 mA DC20 mA DC
0 – 106 kV AC rms9 mA AC rms24 mA AC rms
PGK 150/5 HB0 – 150 kV DC18 mA DC70 mA DC
0 – 106 kV AC rms50 mA AC rms100 mA AC rms
PGK 260 HB0 – 260 kV DC4 mA DC20 mA DC
0 – 184 kV AC rms9 mA AC rms20 mA AC rms

Frida

Ultralekkie, przenośne urządzenie do wykonywania prób napięciowych sygnałem wolnozmiennym 0,1 Hz sinus “FRIDA”

Zastosowanie:

 • Próba napięciowa kabli średniego napięcia wg norm VDE DIN 0276-620/621 (CENELEC HD 620/621), IEEE P 400.2-2004, IEEE 400-2001
 • Próba napięciowa powłok kablowych
 • Lokalizacja uszkodzeń powłok kablowych
 • Próby napięciowe urządzeń S.N. (np. silników i generatorów)

Cechy:

 • Technologia dokładnego odwzorowania sinusoidy – Truesinus®
 • W pełni automatyczny przebieg pomiarów
 • Komunikacja i zapis wyników przez port USB
 • Automatyczne rozładowywanie

Dane techniczne:

Napięcie próby
wolnozmienne 0,1 Hz sinus w technologii Truesinus®23 kVrms
DC+/- 30 kV
VLF wolnozmienne 0,1 Hz prostokątne30 kV peak
dokładność1%
rozdzielczość0,1 kV
Prąd próby
zakres pomiarowy0 … 20 mA
dokładność1%
rozdzielczość0,1 μA
Dane ogólne
Regulacja częstotliwości sygnału0,01 Hz … 0,1 Hz (płynnie regulowana)
Zasilanie110 … 240 V, 50/60 Hz
Max. pobór mocy300 W
Temperatura pracy-10 … +50 °C
Temperatura przechowywania-20 … +60 °C
Klasa ochronyp. pyłowa i p. bryzgowa
Językimenu obrazkowe
Wymiary438 x 412 x 220 mm
Masa19,5 kg (43 lb)

Zakres dostawy:

 • drążek rozładowczy
 • kabel uziemiający
 • wtyczka do zdalnego wyłączenia awaryjnego
 • kabel zasilający
 • instrukcja

Autotransformator regulacyjny bezszczotkowy VxTRP

Autotransformatory regulacyjne typu VTRP przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych napięciem regulowanym.

Transformator probierczy typu VTP X/Y

Transformatory probiercze znajdują zastosowanie przede wszystkim w badaniu wytrzymałości elektrycznej izolacji, rękawic, kaloszy, półbutów elektroizolacyjnych, chodników elektroizolacyjnych, drążków i innego sprzętu BHP. Każdy transformator produkowany jest na specjalne zamówienie klienta zgodne z jego wymaganiami i potrzebami.

Produkujemy transformatory probiercze do 300kV wyposażone w odczep pomiarowy, dzielnik pojemnościowy lub rezystancyjny.

Transformator wielkoprądowy jednofazowy typu VTW I

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszym przedstawicielem:

Bartosz Słomiński:
e-mail: b.slominski@voltex.pl
tel.: 695 434 606

Autotransformatory regulacyjne bezszczotkowe przeznaczone są do zasilania urzadzeń elektrycznych energią elektryczną o napięciu regulowanym w sposób ciągły w granicach pracy znamienowej.

Produkujemy transformatory o parametrach wg życzenia klienta!

Poniżej podajemy przykładowe dane techniczne autotransformatora o mocy 70 kVA.

Zakres napięciowy (V)10 – 240 V
Moc ciągła/dorywcza70 kVA/150kVA
Prąd maksymalny ciągły290 A
Prąd maksymalny dorywczy 15-minutowy625 A
Masa800 kg

Uwaga: W urządzeniach wystepują elementy będące w czasie normalnej pracy pod wysokim napięciem. Obsługą tych urządzeń mogą zajmować się wyłącznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy, posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dn. 28. 04. 2003 DZ. U. Nr 89 poz. 828.

Produkujemy transformatory probiercze do 300kV wyposażone w odczep pomiarowy, dzielnik pojemnościowy lub rezystancyjny.

Produkujemy transformatory o parametrach wg życzenia klienta!

Oznaczenia transformatorów probierczych:

 • x – moc
 • y – napięcie wyjściowe

Poniżej podajemy przykładowe dane techniczne transformatora VTP 5,5/100.

Napięcie zasilania 50Hz 1)V230
Napięcie wtórne 2)kV50-100
Prąd maksymalny ciągłymA55
Napięcie probiercze 50 HzkV120
Napięcie zwarcia%5
Wysokośćmm1150
Masakg100

1) możliwe jest wykonanie transformatorów na inne napięcie zasilania

2) przełączanie zakresu – opcja ( należy podać w zamówieniu )

Szanowni Państwo!

Firma Voltex jest autoryzowanym dystrybutorem testerów zabezpieczeń i aparatury pomiarowej renomowanego włoskiego producenta ISA Srl.

Testery zabezpieczeń przekaźnikowych

Zabezpieczenia przekaźnikowe spełniają niezwykle ważna rolę w zakresie ochrony przed uszkodzeniem takich urządzeń jak generatory, transformatory, tory prądowe, zasilacze i linie przesyłowe. Nasze urządzenia umożliwiają przeprowadzenie prób odbiorczych układów zabezpieczeń, typowych pomiarów eksploatacyjnych jak również wykonanie sprawdzenia po błędnym albo braku zadziałania zabezpieczeń. ISA zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie automatycznych systemów badania zabezpieczeń, które pozwolą na wykonanie wszystkich podstawowych oraz zaawansowanych pomiarów celem kontroli kondycji zainstalowanych w sieci zabezpieczeń. Ponadto dzięki nowoczesnym rozwiązaniom testery ISA umożliwiają pomiary przetworników, liczników energii oraz kontrolę analizatorów jakości energii.

DRTS 6 – Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych.

System wielozadaniowy do przeprowadzania pomiarów zabezpieczeń, mierników energii, przetworników.

Wyjścia: 6 x 15A (80VA); 4 x 300V (85VA); 1 x 260V DC.
Wysoka dokładność: 0,1%, 0,05% (HP).
Wejścia analogowe.
Protokół transmisji danych zgodny z IEC61850.
Porty USB oraz RS232.
Sterowanie za pomocą programu TDMS.
Niska waga: 18 kg.

DRTS 3 PLUS – Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych.

System wielozadaniowy do przeprowadzania pomiarów zabezpieczeń, mierników energii, przetworników.

Wyjścia: 3 x 15A (100VA); 4 x 300V (85VA); 1 x 260V DC.
Wysoka dokładność: powyżej 0,05%.
Wejścia analogowe.
Protokół transmisji danych zgodny z IEC61850.
Porty USB oraz RS232.
Sterowanie za pomocą programu TDMS.
Niska waga: 18 kg.

DRTS XX – Automatyczne testery zabezpieczeń przekaźnikowych.

System wielozadaniowy do przeprowadzania pomiarów zabezpieczeń, mierników energii, przetworników.

Sterowanie lokalne lub za pomocą komputera.
Wysoka dokładność: ponad 0,05%.
Zaimplementowany interfejs IEC61850.
Interfejs USB i Ethernet.
Interfejs dodatkowej pamięci pendrive.
Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania danymi i obsługi TDMS.
Kompletna biblioteka przekaźników głównych producentów wraz z charakterystykami.
Najwyższa jakość, bezpieczeństwo i niezawodność.

DRTS 66:

Pobierz kartę katalogową

Jednocześnie dostępne: 6 prądów, 6 napięć oraz symulator zasilania bateryjnego.
Wyjścia prądowe: 6 x 32 A, 3 x 64 A lub 1 x 128 A.
Moc wyjściowa: 6 x 430 VA, 3 x 860 VA lub 1 x 1000 VA.
Wyjścia napięciowe: 6 x 300V przy 100 VA.

DRTS 64:

Pobierz kartę katalogową

Jednocześnie dostępne: 6 prądów, 4 napięcia oraz symulator zasilania bateryjnego.
Wyjścia prądowe: 6 x 32 A, 3 x 64 A lub 1 x 128 A.
Moc wyjściowa: 6 x 430 VA, 3 x 860 VA lub 1 x 1000 VA.
Wyjścia napięciowe: 4 x 300V przy 100 VA.

DRTS 34:

Pobierz kartę katalogową

Jednocześnie dostępne: 3 prądy, 4 napięcia oraz symulator zasilania bateryjnego.
Wyjścia prądowe: 3 x 32 A lub 1 x 96 A.
Moc wyjściowa: 3 x 430 VA lub 1 x 1000 VA.
Wyjścia napięciowe: 4 x 300V przy 100 VA.

DRTS 33:

Pobierz kartę katalogową

Jednocześnie dostępne: 3 prądy, 3 napięcia oraz symulator zasilania bateryjnego.
Wyjścia prądowe: 3 x 32 A lub 1 x 96 A.
Moc wyjściowa: 3 x 420 VA lub 1 x 1000 VA.
Wyjścia napięciowe: 3 x 300V przy 100 VA.

RELTEST 1000 – Trzyfazowy tester zabezpieczeń przekaźnikowych.

Zaawansowany, wielofunkcyjny zestaw pomiarowy specjalnie zaprojektowany do pracy w sieciach przesyłowych, dystrybucji, sieciach inteligentnych. Sterowanie lokalne, za pomocą klawiatury i kolorowego wyświetlacza lub za pośrednictwem komputera PC z oprogramowaniem TDMS.
Trzy niezależne wyjścia napięciowe AC: 0 do 400 V.
Dodatkowe wyjście napięciowe AC: 0 do 130 V.
Jedno wyjście prądowe: 0 do 15 A, podane na 3 fazowe wyjście.
Jedno dodatkowe wyjście prądowe: 0 do 1 A.
Opcjonalny interfejs komunikacyjny IEC 61850-8.
Opcjonalne sześć wyjść niskopoziomowych.
Interfejs USB.
Lekki i łatwy do przenoszenia: 13 kg.

T 1000 PLUS – Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych.

Pobierz kartę katalogową

System wielozadaniowy do przeprowadzania pomiarów zabezpieczeń oraz transformatorów.

Prąd maksymalny: 250A.
Maksymalne napięcie AC: 250V.
Maksymalne napięcie DC: 350V.
Regulacja kąta przesunięcia fazowego: 0° … 360°
Częstotliwość: 15 do 550Hz.
Pomiar kąta przesunięcia fazowego.
Symulacja zasilania od 20 do 260V DC.
Funkcja oscyloskopu.
Interfejs USB
Wyniki pomiarów przechowywane w pamięci lokalnej.
Niska waga: 19 kg

TD 1000 PLUS – Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych.

System wielozadaniowy do przeprowadzania pomiarów zabezpieczeń oraz transformatorów.

Dwa wyjścia wysokoprądowe.
Prąd maksymalny: 250A.
Maksymalne napięcie AC: 250V.
Maksymalne napięcie DC: 350V.
Regulacja kąta przesunięcia fazowego: 0° … 360°
Częstotliwość: 15 do 550Hz.
Pomiar kąta przesunięcia fazowego.
Symulacja zasilania od 20 do 260V DC.
Funkcja oscyloskopu.
Interfejs USB
Wyniki pomiarów przechowywane w pamięci lokalnej.
Niska waga: 19 kg

ART 3 – Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych.

System wielozadaniowy do przeprowadzania pomiarów zabezpieczeń przekaźnikowych.

3-fazowy system pomiarowy
Wyjścia: 3×0 … 50 A; 3×0 … 250 V; 1×0 … 260 V DC
Możliwość badania przekaźników elektromechanicznych, półprzewodnikowych i cyfrowych
Wysoka obciążalność
Odtwarzanie przebiegów harmonicznych

Więcej informacji na temat testerów zabezpieczeń mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszymi przedstawicielami:

Bartosz Słomiński:
e-mail: b.slominski@voltex.pl
tel.: 695 434 606

Tomasz Rajewicz:
e-mail: t.rajewicz@voltex.pl
tel.: 695 434 606

Szanowni Państwo!

Firma Voltex jest autoryzowanym dystrybutorem testerów zabezpieczeń i aparatury pomiarowej renomowanego włoskiego producenta ISA Srl.

Testery transformatorów mocy

STS

Wielofunkcyjny zestaw pomiarowy transformatorów mocy, przekładników prądowych i napięciowych STS.

Wymuszanie po stronie pierwotnej: do 800 A lub do 3000 A z opcjonalnym modułem BUX 3000
Częstotliwość wyjściowa: 15 – 500 Hz
Napięcie: do 2000 V AC
Duży wyświetlacz graficzny
Oprogramowanie TDMS
Interfejs USB i Ethernet do połączenia z PC

TD 5000 to opcjonalny moduł przeznaczony dla urządzeń STS 5000, STS 4000 i STS 3000. Umożliwia pomiar Tan Delta, pojemności, kąta stratności i prądu wysycenia.
Kompaktowy i lekki: 29 kg / 54 kg z TD 5000

STS 4000 posiada 4 wyjścia:
Niskoprądowe AC: max 6A / 140 V / 360 VA
Niskoprądowe DC: max 6A / 65 V / 360 W
Napięciowe AC: max 2000 V / 1,25 A / 2500VA
Niskonapięciowe AC: max 140 V / 420 VA
STS 5000 posiada sześć wyjść:
Wysokoprądowe AC: max 800 A / 4800 VA
Niskoprądowe AC: max 6A / 140 V / 360 VA
Wysokoprądowe DC: max 400 A / 2600 W
Niskoprądowe DC: max 6A / 65 V / 360 W
Napięciowe AC: max 2000 V / 1,25 A / 2500VA
Niskonapięciowe AC: max 140 V / 420 VA

Rodzina STS składa się z 3 modeli: STS 5000, STS 4000 i STS 3000. W stosunku do modelu STS 5000, model STS 4000 pozbawiony jest wyjść wysokoprądowych AC i DC, natomiast STS 3000 nie jest wyposażony w wyjścia wysokoprądowe AC i DC oraz wyjścia wysoko i nisko napięciowe AC i DC. Wszystko modele można połączyć z opcjonalnym modułem TD 5000 i dodatkowym wymuszalnikiem 3000 A – BUX 3000.

Testery transformatorów i przekładników

Wiedza na temat kondycji technicznej najważniejszych urządzeń zainstalowanych w stacjach jest niezwykle ważna a badania oraz testy eksploatacyjne są niezbędne celem wykrycia wszelkich odstępstw które mogą doprowadzić do awarii lub niewłaściwego zadziałania.

T 3000 – System kontroli stacji.

Wielozadaniowy system testowania urządzeń stacyjnych takich jak: transformatory mocy, przekładniki prądowe i napięciowe, wszelkiego rodzaju układy zabezpieczeń, mierników energii oraz przetworników.

Możliwość zasilenia po stronie pierwotnej.
Wysoki próg napięciowy: 3000V AC.
Zakres obciążenia prądowego do 800A (opcjonalnie do 4000A).
Funkcja pomiaru rezystancji (opcja): do 400A DC.
Gniazdo transmisji danych RS232 i USB
Możliwość zapisu wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej (do 500 wyników).
Kompleksowa budowa i niska waga: 29 kg.

T 2000 – System kontroli transformatorów

Pobierz kartę katalogową

Wielozadaniowy system testowania transformatorów mocy, przekładników prądowych i napięciowych.

Pomiar prądu wzbudzenia, przekładni oraz polaryzacji transformatora.
Możliwość zasilenia po stronie pierwotnej.
Wysoki próg napięciowy: 3000V AC.
Zakres obciążenia prądowego do 800A (opcjonalnie do 4000A).
Funkcja pomiaru rezystancji (opcja): do 400A DC.
Gniazdo transmisji danych RS232 i USB
Możliwość zapisu wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej.
Kompleksowa budowa i niska waga: 26 kg.

BU 2000 – dodatkowy zasilacz przeznaczony dla T 2000 oraz T 3000

Prąd maksymalny do 4000A.
Zaprojektowany w sposób minimalizujący straty powstałe z powodu długich kabli podłączeniowych.
Połączenie z T2000 oraz T3000 za pośrednictwem małoprądowych kabli pomiarowych (do 20m długości).
Zasilanie poprzez wysokoprądowe zaciski oraz wysokoprądowe przewody.

VIC 600

Zespół pomiarowy przekładników prądowych.

Tester VIC 600 przeznaczony jest do badania przekładników prądowych, m.in. badania krzywej magnesowania, przekładni, obciążenia czy polaryzacji.
Przeznaczony do kompleksowego badania przekładnika
Kompaktowa i bezpieczna konstrukcja

Testery z wymuszeniem po stronie pierwotnej

KAM

System pomiarowy z wymuszeniem po stronie pierwotnej

Bardzo wysoki prąd: do 7000 A
Wysoka moc: do 35 kVA
Przeznaczone do badania zabezpieczeń przekaźnikowych, wyłączników i innych urządzeń stacyjnych.
Modułowa konstrukcja dla łatwego transportu

Więcej informacji na temat testerów transformatorów mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszymi przedstawicielami:

Bartosz Słomiński:
e-mail: b.slominski@voltex.pl
tel.: 695 434 606

Tomasz Rajewicz:
e-mail: t.rajewicz@voltex.pl
tel.: 695 434 606

Szanowni Państwo!

Firma Voltex jest autoryzowanym dystrybutorem testerów zabezpieczeń i aparatury pomiarowej renomowanego włoskiego producenta ISA Srl.

Testery wyłączników

CBA 1000 – Tester wyłączników z mikroomomierzem

CBA 1000 to wyjątkowe narzędzie do kompleksowego badania wszystkich typów wyłączników. Jest to potężny analizator prędkości i czasu wyposażony w wbudowany mikroomomierz 200A DC do pomiarów rezystancji statycznej i dynamicznej toru prądowego.

Pomiar czasów zadziałania wyłącznika
Wbudowany mikroomomierz do 200 A
Do 4 gniazd pomiaru cewek napędów
Analizator prędkości i czasu zadziałania
Pomiar rezystancji statycznej i dynamicznej
Przystosowany do pomiarów wyłączników WN i SN
Obsługa lokalna – bez konieczności używania komputera
Duży wyświetlacz o wysokim kontraście – wygodny przy pracy na zewnątrz
Bezpośrednia analiza wyników
Pamięć wewnętrzna wystarczająca do zachowania ok 250 wyników pomiarów i 64 procedur testowych
Możliwość synchronizacji do 4 urządzeń CBA1000
Pomiar wyłącznika przy obu stronach uziemionych (opcja BSG)

CBA 2000 – Tester wyłączników wysokonapięciowych

CBA 2000 to tester wszystkich rodzajów wyłączników. Cechuję się niezwykle wysoką precyzją pomiarów rezystancji statycznej i dynamicznej toru prądowego oraz czasu i ruchu.

Pomiar czasów zadziałania wyłącznika
Wbudowany mikroomomierz do 200 A
Do 4 gniazd pomiaru cewek napędów
Analizator prędkości i czasu zadziałania
Pomiar rezystancji statycznej i dynamicznej
Przystosowany do pomiarów wszystkich wyłączników
Obsługa lokalna – bez konieczności używania komputera
Duży wyświetlacz o wysokim kontraście – wygodny przy pracy na zewnątrz
Bezpośrednia analiza wyników
Pamięć wewnętrzna wystarczająca do zachowania ok 500 wyników pomiarów i 125 procedur testowych
Pomiar wyłącznika przy obu stronach uziemionych (opcja BSG)

BSG 1000 – Bezpieczne badanie wyłącznika przy obu stronach uziemionych

Dodatek do testerów CBA 1000 lub CBA 2000 (może być stosowany do wszystkich rodzajów wyłączników)

Zapewnia bezpieczne środowisko pracy podczas pomiarów i nie wpływa na wyniki badań.

GECC 3000/GECC 1500 – Zewnętrzne zasilacze DC

Przeznaczone do zasilania badanych wyłączników, silników prądu stałego i systemów zabezpieczeń
Duża moc:
do 3,3 kW (GECC 3000) lub
do 1,65 KW (GECC 1500)
250 V DC przy 13,5 A
125 V DC przy 27 A
Wolne od tętnień
Lekkie: tylko 4 kg

Więcej informacji na temat testerów wyłączników mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszymi przedstawicielami:

Bartosz Słomiński:
e-mail: b.slominski@voltex.pl
tel.: 695 434 606

Tomasz Rajewicz:
e-mail: t.rajewicz@voltex.pl
tel.: 695 434 606

Szanowni Państwo!

Firma Voltex jest autoryzowanym dystrybutorem testerów zabezpieczeń i aparatury pomiarowej renomowanego włoskiego producenta ISA Srl.

Testery baterii

BTS 200 MK II – Tester baterii

System testowania baterii pozwala wykonać pomiar napięcia akumulatora, prądu rozładowania i pojemności baterii.

Tester pojemności baterii o dużej mocy
Prąd rozładowania do 1300 A (przy użyciu do 9 zewnetrznych obciążalników ELU 200)
Możliwość pracy lokalnej
Pamięć wewnętrzna
Lekki i łatwy do przenoszenia, z uchwytami i kołami
Nadaje się do wszystkich rodzajów baterii

ELU 200 – Zewnętrzny obciążalnik do BTS 200

Dodatkowy obciążalnik do BTS 200 do pomiarów prądu rozładowania baterii.

Dodatkowe obciążenie rezystancyjne do BTS 200
Możliwość pracy przy różnych poziomach napięć
Możliwość podłączenia do 9 obciążalników ELU 200 do jednego testera BTS 200.
Interfejs: USB

Testery ograniczników przepięć

SCAR 10 – Tester ograniczników przepięć

Służy do regularnego badania sprawności działania ograniczników przepięć, zainstalowanych w sieci dystrybucji. Pomiar odbywa się podczas normalnej pracy ogranicznika, poprzez pomiar prądu upływu w połączeniu do ziemi, za pomocą cęg pomiarowych urządzenia.

Diagnostyka ograniczników przepięć online
Analiza trzeciej harmonicznej prądu upływu z kompensacją
Łatwa, szybka i niezawodna metoda diagnostyczna
Bezpieczne lekki sprzęt
Wyposażony w przekładnik cęgowy zaprojektowany specjalnie do pracy w obecności silnych pól elektrycznych i magnetycznych

Instrumenty pomiarowe

CSP/21-FH – Cyfrowy timer i miernik częstotliwości

Precyzyjny i wszechstronny cyfrowy zegar i miernik częstotliwości
Kompaktowy i lekki
Przystosowany do pracy w trudnych warunkach.

FAD 2 – Cyfrowy miernik kąta fazowego

Dokładny i uniwersalny miernik kąta fazowego
Kompaktowy i lekki
Przystosowany do pracy w trudnych warunkach.

Więcej informacji na temat aparatury pomiarowej mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszymi przedstawicielami:

Bartosz Słomiński:
e-mail: b.slominski@voltex.pl
tel.: 695 434 606

Tomasz Rajewicz:
e-mail: t.rajewicz@voltex.pl
tel.: 695 434 606

Jesteś Zainteresowany?
napisz do nas