Voltex

Na rynku od 1992 roku.

Voltex
Nowe rozwiązania
technologiczne.

Na rynku od 1992 roku.

Voltex
Nowe
rozwiązania
technologiczne.

Na rynku od 1992 roku.

Voltex
Nowe
rozwiązania
technologiczne.

VOLTEX działa na rynku od 1992 roku. Główną dziedziną naszej działalności jest wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań technicznych w przemyśle, górnictwie i energetyce zawodowej.

Przez te lata działalności zyskaliśmy opinię kompetentnego partnera łączącego wiedzę i innowacje światowych instytucji naukowych oraz potrzeby wielkich koncernów i małych przedsiębiorstw działających w branży elektroenergetycznej. Nasz sukces zbudowaliśmy na partnerskich kontaktach zarówno z instytucjami naukowymi, jak również zawodową energetyką i przemysłem.
Dzięki takiemu połączeniu posiadamy najszybszy dostęp do nowości technicznych oraz planowanych zmian w normach i przepisach prawnych. W połączeniu z wiedzą o aktualnych potrzebach przemysłu pozwala nam to brać czynny udział w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technicznych, wykraczających poza obecne potrzeby, co zapewnia spełnienie wymagań technicznych i prawnych również w przyszłości.

Nasz główny wkład w rozwój przemysłu
elektroenergetycznego:

1

Budowa laboratoriów badawczych dla energetyki

2

Implementacja kompleksowych systemów zarządzania sieci energetycznych

3

Budowa, modernizacja oraz remonty linii kablowych, rozdzielni głównych oraz innych obiektów elektro - energetycznych w górnictwie.

4

Systemy automatyki i sterowania procesami produkcyjnymi, w tym rozwiązanie problemów z zastosowaniem układów napędowych

5

Kompensacja mocy biernej SN i nn

6

Osprzęt kablowy za życzenie klienta dla specyficznych rozwiązań sieciowych

Nasze Hasło przewodnie

w pełni odzwierciedla
sens naszego działania i
przyczynę dynamicznego
rozwoju spółki

dopasujemy się do Twoich Potrzeb